Selecteer een pagina

zijn talenten aangeboren of aangeleerd?

worden we geboren met talent of leren we deze aan?

Is dat waar we van nature sterk in zijn, ons talent, nou aangeboren of aangeleerd? Dit is een veelgestelde vraag die ook ons fascineerde. Volgens de inzichten van Donald Buckingham en Don Clifton (gallup) is talent een natuurlijk patroon van denken, voelen of gedrag. Het is iets wat je moeiteloos en van nature goed doet. Het vertegenwoordigt een unieke manier van denken, voelen of handelen die de potentie heeft om te groeien en uit te groeien tot sterke vaardigheden en competenties.

Op de vraag of een talent aangeboren of aangeleerd is benadrukken Buckingham en Clifton dat talenten inderdaad aangeboren zijn. Bij de geboorte heeft ieder persoon een uniek brein met unieke patronen en verbindingen. Deze verzameling van patronen en verbindingen bepaalt welke talenten iemand van nature heeft. Het is als het ware een ‘aanleg’ voor bepaalde talenten.

Het hebben van aangeboren talenten betekent alleen niet automatisch dat deze talenten zich volledig tot sterke punten ontwikkelen. Het ontdekken en ontwikkelen van talenten vereist bewuste inspanning, zelfreflectie en gerichte actie. Hier komt het concept van neuroplasticiteit om de hoek kijken.

Is een talent aangeboren of aangeleerd?

Neuroplasticiteit en talentontwikkeling 

Neuroplasticiteit is het vermogen van het brein om gedurende het hele leven te veranderen en nieuwe hersenverbindingen te vormen als gevolg van ervaringen en omstandigheden. Door herhaalde en gerichte oefening kunnen nieuwe neurale paden worden gecreëerd en bestaande paden worden versterkt. Dit stelt ons in staat om nieuwe vaardigheden aan te leren en zelfs nieuwe talenten te ontwikkelen.

 

Grenzen van neuroplasticiteit Samenspel van aangeboren factoren en omgevingsinvloeden

Hoewel talenten in aanleg aangeboren zijn, biedt neuroplasticiteit de mogelijkheid om deze talenten verder te ontwikkelen en te versterken. Door bewuste inspanning, training en herhaling kunnen de neurale verbindingen in ons brein worden versterkt en aangepast. Dit stelt ons in staat om onze talenten optimaal tot uiting te laten komen en ze om te zetten in sterke punten die bijdragen aan persoonlijk en professioneel succes.

 

Samenspel van aangeboren factoren en omgevingsinvloeden

Het is echter belangrijk om op te merken dat er ook enige nuance en discussie bestaat over het verwerven van geheel nieuwe talenten door middel van neuroplasticiteit. Sommige onderzoeken suggereren dat er genetische en biologische beperkingen kunnen zijn die de mogelijkheid om bepaalde talenten te ontwikkelen beperken.

Aangeboren talent

Dus zijn talenten aanboren of aangeleerd?

Talenten zijn dus een complex samenspel van aangeboren factoren en omgevingsinvloeden. Dus in de vraag of een talent is aangeboren of aangeleerd kunnen we concluderen dat we bij de geboorte aanleg hebben voor bepaalde talenten, maar het is aan ons om ze te ontdekken, te ontwikkelen en te versterken. Neuroplasticiteit biedt mogelijkheden om talenten te verbeteren en nieuwe vaardigheden aan te leren, maar er zijn ook grenzen aan wat neuroplasticiteit kan bereiken. 

word zelf talent expert

aandacht voor talent

Wil jij binnen jouw organisatie, met jouw team of als individu meer aandacht besteden aan talentontwikkeling? Neem contact op met romy@talentize.nl.

homepage